Ana Sayfa / Haberler / UDEMKO 2020 İçin Geri Sayım Başladı

UDEMKO 2020 İçin Geri Sayım Başladı

Önceki yıllarda binlerce kişinin bilgi ve deneyim kazanmasını sağlayan, Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi bu yıl Pandemi süreci nedeniyle Çevrimiçi gerçekleşecek.

Erken Çocuklukta Müdahale Derneği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen kongre de bu yıl her yıl olduğu gibi alanın uzmanları yer alıyor.

KONGRE HAKKINDA BİLGİLER

DAVET

Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER)’nin Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte  ÇEVRİMİÇİ olarak düzenlediği 5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2020)‘ne sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız.

UDEMKO2020’nin ana teması “Bilimsel Bilgiyi Uygulamaya Yansıtma” iken, kongre 27-29 Haziran 2020 tarihinde ACAPORT Uygulaması kullanılarak Çevrimiçi (Online) olarak gerçekleştirilecektir.Türkiye’nin dört bir tarafından Erken Çocuklukta Müdahale alanında uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler ve politikacılar kongreye davetlidir.

Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler, kongrede Erken Çocuklukta Müdahale alanında uluslararası ve ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmalar, paneller, sözlü ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır. Alanın öğretim üyeleri ile ONLINE KAHVE SOHBETİ ile merak ettiğiniz sorulara yanıt alma ya da tartışma imkanı olacaktır.

JCES’in başvuru ve hakemlik sürecini başarı ile tamamlayan kongrede sunulan bildiriler, Journal of Childhood, Education & Society [JCES]‘de yayınlanma imkanı bulabileceklerdir.

Kongrenin dili Türkçe’dir.

Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle…

Prof. Dr. İbrahim H. Diken & Prof. Dr. Tevhide KARGIN
UDEMKO2020 Kongre Başkanları

HAKKINDA

 AMAÇ

Uluslararası Katılımlı 5.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2020) birden çok amaca hizmet etmektedir. Bunlar:

 1. 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine yıllardır ülkemizde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
 2. Uluslararası katılımcılar ile gelişmiş ülkelerdeki erken müdahale sürecini ve uygulamalarını ülkemiz alan uzmanlarına tanıtmak,
 3. Ülkemizde erken çocuklukta müdahale alanında farklı disiplinlerden gelen uzmanların yaptıkları çalışmaların bilimsel bir bağlamda paylaşılmasına imkan vermek,
 4. Ülkemizde var olan erken çocuklukta müdahaleye ilişkin uygulamaların (program ve değerlendirme araçları gibi) eğitimlerini sağlamak,
 5. Erken çocuklukta müdahale alanında ilk kongre olması nedeniyle de bu alanda bir ilke imza atmaktır.

 

 KAPSAM

UDEMKO2020; 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

 • Çocuk Gelişimi
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Çocuk Nörolojisi
 • Dil ve Konuşma Terapistliği
 • Odyoloji
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gelişimsel Pediatri
 • Okulöncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim
 • Psikoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 KATILIMCILAR

Erken çocuklukta müdahale ile ilgili yukarıda belirtilen disiplinlerden gelen uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler, ve diğer ilgililer.

KONU BAŞLIKLARI

UDEMKO2020, erken çocuklukta müdahaleyi 0-6/8 yaş döneminde gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklara ve ailelerine farklı disiplinler tarafından sunulan hizmet süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanım kapsamında kongredeki konular aşağıdaki konu başlıklarını kapsarken bunlarla sınırlı değildir:

 • Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
 • Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Örn., gelişimsel, eğitsel)
 • Okulöncesi Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Kaynaştırma
 • Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim
KURULLAR

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Edibe SÖZEN, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, EÇOMDER Başkanı

UDEMKO2020 Bilim Kurulu*

Prof. Dr. Funda ACARLAR, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE, Özel Eğitim, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN, Özel Eğitim, Lefke Avrupa Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU, Özel Eğitim & Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sema BATU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Berrin BAYDIK, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Pınar BAYHAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Latife BIYIKLI, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, Özel Eğitim, Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Gonca BUMİN, Ergoterapi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ölçme ve Değerlendirme, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Özel Eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek ERBAŞ, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ERİPEK, Özel Eğitim, Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit GİRGİN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Cem GİRGİN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KONROT, Dil ve Konuşma Terapisi, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Onur KURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. İlknur MAVİŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Nilgün METİN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK, Özel Eğitim, Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu ÖZEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Nursel ÖZMERT, Gelişimsel Pediatri, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan SARI, Özel Eğitim, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur SAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU, Özel Eğitim/Okulöncesi Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü TORUN, Nöroloji, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Figen TURAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sezgin VURAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz YAKUT, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. İlker YILMAZ, Spor Bilimleri, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR YİĞİTER, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doç. Dr. Nur AKÇİN, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Nurgül AKMANOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN, Özel Eğitim, Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan AVCIOĞLU, Özel Eğitim, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Doç. Dr. Çığıl AYKUT, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU, Özel Eğitim, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem DİKEN, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Özcan DOĞAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent ELBASAN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Cevriye ERGÜL, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Necdet KARASU, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. H. Pelin KARASU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL, Özel Eğitim, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat ODLUYURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Seray OLÇAY-GÜL, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doç. Dr. Salih RAKAP, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Elif SAZAK, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ, Özel Eğitim, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent TOĞRAM, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Nevin Güner YILDIZ, Özel Eğitim, Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi

UDEMKO2020 Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Dekan, Eğitim Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Başkan Yard.)
Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi, (Başkan Yard.)
Dr. Öğr. Üyesi Nilay KAYHAN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, (Başkan Yard.)
Arş. Gör. Dr. Seçil ÇELİK, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Uğur Onur GÜNDEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Tezcan ÇAVUŞOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Ahmet İlkhan YETKİN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Dr. Gözde TOMRİS, Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  (Kongre Sekreteryası)
Erken Çocuklukta Özel Eğitim Uzmanı Düriye Merve TUNA (Kongre Sekreteryası)
Arş. Grv. Hilal GENGEÇ, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Sevim KARAHAN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Kübra ÖZGEN, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Merih TOKER, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Grv. Şeyda YILDIRIM, Özel Eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

*Ünvan ve soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.

AYRINTILI BİLGİ KAYIT VE DİĞER İŞLEMLER İÇİN ZİYARET EDİNİZ: https://www.udemko2020.com/

KAYIT

UDEMKO2020 kayıtları devam etmektedir. Lütfen kongreye kayıt için aşağıdaki basamakları tamamlayınız.

1. Adım: Aşağıdaki kayıt formunu doldurunuz
2. Adım: Aşağıdaki hesap numarasına eft/havale yapınız.
3. Adım: Dekontu ve kayıt bilgilerinizi [email protected] adresine gönderiniz.

Tüm sorularınızı lütfen  [email protected] adresine mail olarak gönderiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Bildiri Gönderim için son tarih: 14 Haziran 2020
Kayıt için son tarih: 22 Haziran 2020
Oturumlar: 27-28 Haziran 2020
Çalıştaylar: 29 Haziran 2020

Bunuda Okumalısın

Özel eğitim öğrencilerine sınıf tekrarı hakkı getirildi

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, …