Ana Sayfa / Haberler / Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOTAM) Kuruldu

Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOTAM) Kuruldu

Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SOTAM) kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SOTAM) amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

SOTAM’ın amaçları şu şekilde sıralandı:

Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini yürütmek.

Otizm spektrum bozukluğu alanında referans tanı ve tedavi merkezi olmak.

Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve/veya eğitim ünitesi kurmak ve işletmek.

Otizmle ilişkili tüm alanlarda eğitim vermek.

Otizmin nörobiyolojik, gelişimsel ve genetik temellerini araştırmak; yeni tanı ve tedavi olanakları geliştirmek üzere araştırma laboratuvarları kurmak.

Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili eğitici eğitimi programları düzenlemek.

Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Proje ve kaynak oluşturma çalıştayları düzenlemek.

Tıp bilimleri ile eğitim ve mühendislik bilimleri arasında işbirliği ortamları oluşturmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak ülke içinde veya ülke dışında araştırma geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılmak.

Merkezin faaliyetleri

Erken tanı ve tedavi hizmeti için servis, poliklinik ve kapsamlı tanı ve tedavi ekibi oluşturmak; tanı tedavi ekibi içerisinde öncelikle pediatrik nöroloji, pediatrik nöroradyoloji, pediatrik beyin cerrahı, pediatrik ortopedist, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, genetik uzmanı, metabolizma uzmanı, çocuk psikiyatristi, KBB uzmanı, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, odiyolog, fizyoterapist, uzman hemşire, diyetisyen, EEG teknisyeni, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, dil terapisti, engelli eğitimi uzmanı yetişmesine katkı sağlamak veya Üniversite kadrosu içinde yer alan öğretim üyesi, uzman, teknisyen, hemşire veya diğer ihtiyaç duyulan elemanları çalıştırmak veya çalışmalarına destek olmak.

Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek.

Merkez bünyesinde hasta ve ailelerin erken dönem eğitimlerini yürütmek, devam edecek eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri için kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmak ve yürütmek.

Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve laboratuvar araştırmalarını yürütmek veya ilgili birimlerce yürütülen araştırmaları desteklemek.

Gerektiğinde diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile ortak (afiliye) sağlık ve eğitim hizmeti yürütmek.

Eğitim hizmetleri

Eğitim faaliyetlerini gerektiğinde çocuk ve ergen ruh sağlığı anabilim dalı, çocuk nörolojisi birimi, gelişimsel pediatri birimi veya eğitim ve sağlık bilimleri fakültelerinin ilgili birimleriyle birlikte yürütmek. konhaber

Eğitim birimi aracılığıyla ebeveyn eğitimi, bakıcı eğitimi, öğretmen ve yetkili personel uzmanlaşmasını sağlamak, basın yayın uygulamaları ve benzeri hizmetleri sunmak.

Ülkenin ihtiyaçlarına uygun, otizm konusunda donanımlı, nitelikli doktor, hemşire, psikolog, hasta bakıcı ve benzeri elemanların yetkinliklerine katkıda bulunmak.

Otizmli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek.

İleri yaş otizmli hastaların kabiliyetlerine uygun meslekî eğitim imkânı sağlamak, meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunarak otizmli hastaların toplumla bütünleşmesini sağlamak.

Otistik spektrum bozukluğu olan bireylerin tanı, tedavi, rehabilitasyon ve eğitimiyle ilgili eğitici eğitimi faaliyetleri yürütmek.

Toplumda otizmle ilgili farkındalığı artırmak, yanlış ve eksik anlayışları düzeltmek amacıyla, basın-yayın ve görsel ve sosyal medya ortamları dâhil her türlü bilgilendirme eğitimini yürütmek.

Bunuda Okumalısın

Bir anne, 9 yaşındaki otizmli oğlunu su kanalına iterek öldürdü. – Video Haber

Kan donduran bir cinayet, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkarıldı. Bir anne, 9 yaşındaki otizmli oğlunu …