Ana Sayfa / Rett Sendromu

Rett Sendromu

Rett Sendromu, dünyada çeşitli ırklarda ve etnik gruplarda, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu sendromun erkeklerde de görülebileceği bilinmektedir. Fakat erkek ceninlerde bu durum genellikle, annenin düşük yapması, doğum anında ölüm veya anne karnında erken ölüm gibi durumlarla sonuçlanmaktadır.

RETT SENDROMU NEDİR?

RETT SENDROMU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

RETT SENDROMU GÖRÜLEN ÖZELLİKLER VE TERAPİ YÖNTEMLERİ

RETT SENDROMU TANI VE TEŞHİS KRİTERLERİ

RETT SENDROMU DESTEKLEYİCİ KRİTERLER

RETT SENDROMU EVRELERİ