Ana Sayfa / Haberler / Otizmin Farkında Olun

Otizmin Farkında Olun

Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Doktor Burak Barış Yılmaz, 3 yaşının altında ve konuşmaya başlamamış olan çocuklarda otizm belirtilerinin gözlenmesi halinde anne ve babanın hiç vakit geçirmeden bir uzmana danışması gerektiğini belirtti.

Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Doktor Burak Barış Yılmaz, 3 yaşının altında ve konuşmaya başlamamış olan çocuklarda otizm belirtilerinin gözlenmesi halinde anne ve babanın hiç vakit geçirmeden bir uzmana danışması gerektiğini belirtti. Yılmaz, “Tanı ne kadar gecikirse tedavi şansı o kadar azalmaktadır” dedi.

Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Doktor Burak Barış Yılmaz, Otizm Farkındalık Günü’nde otizmin hızla yaygınlaştığına ve dünyada her 68 çocuktan birinin otizm gösterdiğini vurguladı.

“OTİZMİN FARKINDA OLUN”

Dr. Yılmaz, otizmi; üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olarak tanımladı. Otizmin hızla yaygınlaştığına ve dünyada her 68 çocuktan birinin otizm gösterdiğine dikkat çeken Dr Burak Barış Yılmaz şunları söyledi:

“Nörolojik ve gelişimsel bir bozukluk olan otizmin (veya otizm spektrum bozukluğu) belirtileri erken çocukluk dönemine, 0-3 yaş arasına dayanıyor. Bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülse de neden ve nasıl oluştuğu tam olarak bilinmiyor.”

OTİZMİN BAŞLICA BELİRTİLERİ

Göz teması kuramamak, seslendiğinizde dönüp bakmamak, sanki işitmiyor gibi davranmak, yaşıtları ile uygun iletişim kuramamak, birlikte oynamamak, tek başına olduğu etkinlikleri tercih etmek, başka bir dünyadaymış gibi davranmak, olaylara, başkalarının sevinç ve üzüntülerine tepkisiz kalmak, kendi duygularını paylaşmamak, toplum kurallarını anlama ve uygulamada güçlük çekmek, başkalarının yüz ifadelerini anlamamak, konuşmada gecikmek veya zorlanmak, garip ve manasız, tekrarlayıcı, basmakalıp ve tekdüze konuşmak, karşılıklı konuşmayı başlatamamak veya devam ettirememek, beden dilini, ve mimikleri anlamada zorluk çekmek ve taklit becerilerini kullanmamak, duyuları farklı algılamak, örneğin; sese, ışığa, dokunmaya olağandışı tepki vermek ve tehlikeyi algılayamamak.

Değişikliklere direnç göstermek, günlük yaşamdaki alışkanlıklarına aşırı bağlı olmak. Anlamsız sözcükleri üst üste tekrarlamak, sen ve ben’i karıştırmak, sallanmak, kendi etrafında dönmek, el parmaklarını gözünün önüne getirip oynatmak, el kol çırpmak gibi anlamsız, yineleyici hareketler yapmak, oyuncakların dönen parçalarına, açılır kapanır kapılara, hızlı dönen nesnelere aşırı bağlanmak.

“OTİZM TEŞHİSLE TEDAVİ EDİLİYOR”

Erken tanı ve tedavinin otizm belirtilerini azaltmak, otizmli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini yükseltmek için önemli olduğunu belirten Dr.Yılmaz, “Otizm için tıbbi test yoktur. Çocuğun aynı yaştaki diğer çocuklarla karşılaştırıldığında nasıl konuştuğunu ve hareket ettiğini gözlemleyerek teşhis edilir. Eğitimli profesyoneller tipik olarak çocukla konuşarak ve ebeveynlerin ve diğer bakıcılarına sorular sorarak otizmi teşhis eder” uyarısında bulundu.

OTİZM TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Otizm tedavi yöntemlerine ilişkin de Dr. Yılmaz, “Tedavide amaçlanan çocuğun yaşına uygun iletişim becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Bu amaçla sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik özel eğitim programları, dil ve iletişim terapileri olabildiğince erken dönemde başlatılmalı.
Ailenin çocuğun iletişim tarzını kavramasına ve geliştirmesine yardımcı olacak eğitim ve destek sağlanmalı. Duyuların düzenlenmesine ve bedensel aktivitelere dayalı terapiler, dans ve müzik çalışmaları yararlı olabilmekte.

Otizmle birlikte görülen davranış ve dikkat sorunları da yükü ağırlaştıran, eğitime uyumu ve katılımı bozabilen durumlar arasında. Bu sorunlara yönelik ilaç tedavilerinin olumlu etkilerini ortaya koyan çok sayıda bilimsel çalışma mevcut. Özetle erken tanı, zamanında ve uygun müdahale ve düzenli takip tedavi sonucunu etkileyen çok önemli faktörler” dedi.

http://www.hudutgazetesi.com/haber/46702/otizmin-farkinda-olun.html

Bunuda Okumalısın

Çocukta davranış bozukluğu ve öğrenilmiş otizm problemi nedir?

Kontrolsüz teknoloji kullanımının çocuğun gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, …