Ana Sayfa / Haberler / Otizm ve Bilgisayar Arasındaki İlişki

Otizm ve Bilgisayar Arasındaki İlişki

Özel eğitimde çocukların eğitimlerini geliştirmek ve düzenlemek için farklı yöntem ve araçlar kullanılmaktadır. Bunların bir kısmı destek aldığı merkezlerde olabilirken, bir kısmı da aile desteğiyle eve taşınmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken konu özel gereksinimli bireyler için düzenlenen programların işlevselliği, yeterliliği ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda uygulayıcının ve ailenin yeterli bilgi donanımına sahip olmasıdır. 

Günümüz döneminde teknoloji her yerde ve istesekde istemesek de çocuklarda bu durumun bir parçası oluyor. Yapılan çalışmalar sonucunda bilişim uygulamalarının, özel eğitim alanında olumlu etkileri olduğunu görülmüştür. Bilgisayar destekli özel eğitim uygulamalarına örnek vermek gerekirse, okuma yazma becerisini geliştirmek için bilgisayar oyunları incelenmiştir. (Amatel, Barreiro,Oliveira, FrBre 2003) Bu araştırmaya göre nitelik ve nicelik kavramlarıyla, günlük kelimelerin tanımlanması ve öğretilmesi için özel eğitim gören çocuklara eğitim verilmiştir. Örnekleri çoğaltabiliriz kelime tanımlama, hikaye de uygun yerlere konulması gibi. 

Bunlar düzenlenirken çocuğun gelişim seviyesine, öğrenme hızına ve bireysel özelliklerine uygun programların kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

Bilgisayar kullanımı Özel eğitime muhtaç çocukların, özellikle otistiklerin eğitiminde, iletişiminde, yaratıcılığında  boş zamanlarını değerlendirilmesinde ve çalıştırılmasında esnek ve  kullanışlı fırsatlar sağlar. Ancak unutmamak gerekir ki bilgisayarlar, yazılımlar ve diğer bilgi iletişim teknolojileri otistik birisinin diğer yaşamsal süreçlerini destekleyebilecek birer araçtırlar. (Prof.Dr.Servet Bayram)

Bilgi iletişim teknolojileri otistik çocuklar için tek başına bir çözüm değildir. Otistik çocuklar için oldukça kullanışlı araçlar sunar ama bu yöntem daha geniş bir eğitim sisteminin içine gömülmelidir. Otistik bir çocuğu iyileştirebilecek bir bilgisayar programı yoktur. Bugün için erişilebilir olan, otistik bir çocuğun ihtiyaçlarından sadece birine (yüz ifadelerini tanıma gibi) odaklanmış küçük yazılımlardır. Bunlar daha geniş bir müfredat içerisinde  yer aldıklarında kullanışlı olurlar. Örneğin bozuk paraları öğretmek istediğinizde en uygun yol gerçek bozukluklar kullanmanızdır.  Bir bilgisayar programı öğretim durumu için kullanışlı bir araç sunabilir ama uzun vadede otistik bir çocuğun kafasında karışıklığa sebep olarak kullanışsız olabilir. Sonuç olarak bilgisayar programlarının kullanımı hakkında iyi düşünmek gerekir. Bilgisayar programları en iyi eğitim yöntemi mi, yoksa destekleyici araçlar mıdır sorusunun cevabı düşünülmelidir. (Prof.Dr.Servet Bayram)

Bilgisayar programları yada oyunları çocuğun hayatının merkezine konulduğunda bu onun sosyal gelişimini ve çevreye karşı farkındalığını azaltır. Çok uzun süre tek odak olarak kullanılan programlar özellikle mental geriliği ve otizmi olan bireylerde gerçek yaşantıdaki farklılığı ayırt edememesine sebep olduğu için kafasını karıştırmaktadır.

Otistik çocuklar için farklı disiplinlerden farklı uzmanların ayrı ayrı bir şeyler yapması yerine ortak bir çalışma yapmaları çocuğun gelişmesini olumlu yönde etkiler. Nitekim bilimsel literatürde de bu görüş desteklenmektedir. (Bruder  2000ve Dunst 2005 )

Disiplinlerin koordineli yapacağı eğitim çocuğun öğrenmelerinin ve  kazandığı yeteneklerin anlamlı olmasını ve böylece hayat boyu öğrenmesini sağlayacaktır. (Gardner,Wissick, Schweder ve Canter 2003)

Sonuç olarak, günümüz bilişim çağında hayatımızın her alanına giren teknolojik araç ve donanımların özel eğitim alanında da kullanılması eğitimin içeriğini zenginleştirmektedir. Seçilen uygulamaların çocuğun gelişimine katkısı, hedeflenen amaca uygunluğu, uygulayan kişinin yeterliliği, çalışmalarda aile rehberliğinin yapılması ve disiplinler arası yaklaşımın benimsenmesi büyük önem taşımaktadır.

Unutmayın ” Her Çocuk Farklı Gelişir.”

BİRCAN TAVAS – ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

kaynak: bircantavas.com

Bunuda Okumalısın

Oğlunun sosyalleşmesi için çini sanatını öğrenip, atölye açtı

ESKİŞEHİR’de doğuştan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan oğlu Melih Çelikkol’un (20) gelişimine faydalı olabileceğini …