Ana Sayfa / Araştırma / Otizm ve Ağır Metal İlişkisini Dişler Çözdü

Otizm ve Ağır Metal İlişkisini Dişler Çözdü

Erken yaşta metallere maruz kalma farklılıkları veya daha da önemlisi bir çocuğun vücudunun bunları nasıl işlediği otizm riskini etkiliyor.

Kurşun, cıva ve çinko gibi ağır metallere maruz kalma ve otistik spektrum bozukluğunun (ASD) gelişimi, en azından söylemek gerekirse, tartışmalı bir ilişki haline geldi. Genel bilimsel görüşe göre, ASD gelişiminin büyük oranda genetik mekanizmalar altında, ancak çeşitli bileşiklere çevresel maruziyetin gelişimsel bozukluk ile ilişkili olduğunu destekleyen önemli deliller var. Şimdi, Mount Sinai İkahn Tıp Fakültesi’nden ve Karolinska Enstitüsü’nden bilim insanları tarafından yürütülen uluslararası bir araştırma, otistik çocuklardaki bebek dişlerinin, otistik olmayan çocukların dişlerine kıyasla daha fazla zehirli kurşun içerirken, temel besin öğeleri olan çinko ve manganezi daha az içerdiğini buldu.

Çalışma saygın bilim dergilerinden olan Nature Communications’da “Otizmde Fetal ve Postnatal Metal Disregülasyonu” başlığıyla yayımlandı. Yapılan araştırmadan elde edilen bulgulara göre, erken yaşta metallere maruz kalma farklılıkları veya daha da önemlisi bir çocuğun vücudunun bunları nasıl işlediği otizm riskini etkiliyor.

NIEHS Genler, Çevre ve Sağlık Şubesi’nin Başkanı olan ve araştırmada doğrudan yer almayan Cindy Lawler “Otizm çok erken hatta büyük olasılıkla rahimde başlıyor. Araştırma, çevre etkisinin çocukta otizm riskini artırabileceğini gösteriyor. Çocuklara 3 ya da 4 yaşında teşhis konulduğunda, geriye dönük annelerin maruz kaldıkları etkileri araştırmak zor. Ancak bebeğin dişleriyle bu yapılabilir” dedi.

İKİZLER ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

Araştırma ekibi, gelişimi boyunca otizmi olan çocuklarda daha yüksek kurşun bulunduğunu gözlemledi; en büyük farklılık doğumdan sonraki dönemde ortaya çıktı. Dahası, ekip doğum öncesi ve de doğumdan sonra otizmi olan çocuklarda manganez alımının azaldığını da tespit etti. İlginç bir şekilde, çinko paterni ise daha kompleksti; ana rahmindeki otizmli çocuklardaki çinko seviyeleri diğer normal çocuklara göre az iken bu seviyeler doğumdan sonra arttı. Araştırmacılar, metal alımıyla otizm arasındaki bağlantıyı doğrulamak için daha büyük çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı.

Metal alım paternleri 32 çift ikiz ve 12 bireysel ikizden dişler kullanılarak karşılaştırıldı. Araştırmacılar, yalnızca birinin otizmi olduğu ikizlerin yanı sıra her ikisinde de otizmi olan veya olmayan ikizlerde paternleri karşılaştırdılar. Her iki ikiz de otizm olduğunda metal alımı modellerinde daha küçük farklılıklar görüldü. Tek bir kardeşin otizmi olduğu ikizlerde daha büyük farklılıklar meydana geldi.

Araştırmacılar fetus ve postnatal metal disregülasyonunun ASD riskini arttırıp arttırmadığını test etmek için ASD için uyuşmayan tek yumurta ve çift yumurta ikizler üzerinde çalıştılar. Doğrulanmış diş-matriks biyomarkırlarını kullanarak, temel ve toksik elementlerin doğum öncesi ve sonrası maruz kalma profillerini tahmin ettiklerini belirttiler. ASD vakaları ve kontrol kardeşleri arasındaki metal tutulumunda belirgin farklılıklar görülmektedir, ancak bunlar sadece ayrık gelişim dönemlerinde görülmektedir. Vakalarda, temel element manganez ve çinko alımı azalırken nörotoksin kurşunun daha fazla alınımı tespit edildi. Manganez ve kurşun ASD şiddeti ile bağlantılı idi.

Icahn Tıp Fakültesi’ndeki çevre bilimcisi ve diş hekimi olan araştırmacı Manish Arora, “Vücudumuzun çevresel stres faktörlerine verdiği yanıt sadece maruz kalma miktarına değil, bu maruz kalmanın hangi yaşta olduğuna da bağlı” dedi. Geçmişteki metallerin maruziyetini ölçmek için bebeğin dişlerini kullanan bu yeni yöntem dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi diğer bozukluklara da umut vaat etmektedir.

Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/saglik/2017-haziran/otizm-ve-agir-metal-iliskisini-disler-cozdu

 

Bunuda Okumalısın

Çocukta davranış bozukluğu ve öğrenilmiş otizm problemi nedir?

Kontrolsüz teknoloji kullanımının çocuğun gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, …