Ana Sayfa / Araştırma / Otizm Kaynaklı Zorluklar Yetişkinlikte de Devam Ediyor

Otizm Kaynaklı Zorluklar Yetişkinlikte de Devam Ediyor

Araştırmalara göre otizmli bireyler orta yaşlara eriştiğinde yaşamlarını bağımsız olarak sürdürme, sürekli bir işte çalışma ve ilişkilerini devam ettirmede zorluklar yaşıyor.

Yapılan yeni bir çalışma daha önce bu gelişimsel bozukluk ile ilgilenen araştırmacıların pek ilgi göstermediği 30’lu 40’lı yaşlarda günlük yaşamla ilgili yeni bilgiler sunuyor.

Yakın zamanda Journal Autism Research’te yayınlanan ç alışmanın başı olan Wisconsin-Madison Üniversitesi  Waisman Merkezi’nden kıdemli psikolog Megan Farley diyor ki, “Otizmli çocukların ebeveynleri genellikle çocuklarının maksimum potansiyellerine ulaşabilmeleri için büyük bir gayret içindedirler. Bu da araştırmaların bu döneme odaklanmasını sağlayabilir. Ancak yaşları büyüyen bireylere ilgi artmakta, bu konuda pek çok yeni çalışma olacağını göreceksiniz.”

Farley’in çalışmasına katılan, yaşları 22-51 arasında değişen 169 otizmli birey daha önce Utah’ta 1980’lerde yapılan bir çalışmaya da katılmış olan otizmli çocuklardan oluşuyor. Kendileri, ebeveynleri ya da bakıcıları tarafından verilen bilgilerin derlenmesiyle oluşan çalışmaya katılan bireylerin yüzde 75’inden fazlası otizmli olmanın yanı sıra aynı zamanda zihinsel engelli.

Çalışma durumuna bakıldığında katılımcıların yüzde 12’sinin destek gerektirmeyen tam zamanlı işleri olduğu görülüyor. Yine yüzde 12’ye yakın bir grubun özel destek gerektirmeyen yarı zamanlı işleri olduğu, bu işlerin temizlik işlerinden restoran ve nakliye hizmetlerine değişkenlik gösterdiği görülüyor. Ancak çalışmaya katılanların yüzde 33’ü ancak günlük çalışmalara katılıyor, yüzde 20’si ise işşsiz.

Farley katılımcılardan zihinsel engelli olmayanların sürekli bir işte çalışmada zorluk çektiğine oysa her iki teşhise de sahip olanların “serbest pazarda tam zamanlı olarak çalışmaya devam ettiği”ne dikkat çekiyor. “Bunu şaşırtıcı ve heyecan verici buluyorum.”

Ancak raporda “otizmli yetişkin bireylerin düzenli ve sürekli olarak çalışabileceği anlamlı iş olanakları oluşturacak yeterli strateji olmadığı” belirtiliyor.

Katılımcıların çoğu –yüzde 47- aileleri ile birlikte evlerinde yaşarken, yüzde 39’luk bir kısmı grup evlerinde yaşıyor. Sadece yüzde 9’u bağımsız olarak kendi evlerinde kalmakta. Ek olarak, yüzde 44’ü kanuni bir  vasiye sahip, ve bunların hemen hepsi ebeveynlerden oluşuyor.

Farley diyor ki, “Bu, yaşları ilerleyen ebeveynler için daha yapacak çok iş kaldığını gösteriyor. Yetişkin evlatlarının kendilerinin ölümünden sonraki yaşamları için bir plan yapmak zorundalar.”

Sosyal yönden ise katılımcıların flört ve ilişkiler konusunda çok az deneyimi olduğu gözlemlenmiş. Yalnızca yüzde 5’i evlilik yaşamış, yüzde 75’i hiç flört etmemiş. Ancak yetişkin evlatlarının bir partner arayışında olup olmadıkları sorulan ebeveynlerin yüzde 67’si böyle bir arayış olmadığını belirtmiş.

Çalışmanın bir diğer bulgusu ise katılımcıların yüzde 60’ından fazlasının düzenli toplantılar yapan en az bir kulüp ya da organizasyona üye olduğunu belirtmesine rağmen yüzde 50’sinin yaşıtları ile zaman geçirmediği yönünde.

Philadelphia Drexel Üniversitesi Drexel Otizm Enstitüsü’nden Anne Roux, bu çalışmaya katılmayan bir araştırmacı olarak bu yaş grubuna yönelik sonuçları çığır açıcı olarak nitelendiriyor.

“Sonuçlar iş olanakları ve sosyal etkileşim açısından otizmli yetişkinlere ve onların bakımını üstlenen ailelere daha fazla destek gerektiğini gösteriyor.”

“Karşılanmayan ihtiyaçları düşünmek çok sarsıcı.” diye ekliyor Roux, “Yapılan programlar tüm nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleniyor mu? Pek degil.”

Otizm Haerleri’nin notu: Yukarıdaki araştırma ABD’de yapılmıştır. Ne yazık ki ülkemizde otizmli gençlerin ve yetişkinlerin yaşam koşulları çok daha kötüdür.

Kaynak: https://www.disabilityscoop.com/2018/03/05/autism-challenges-persist/24802/

Çeviri: Zeynep Tunalı

Bunuda Okumalısın

Çocukta davranış bozukluğu ve öğrenilmiş otizm problemi nedir?

Kontrolsüz teknoloji kullanımının çocuğun gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, …