Ana Sayfa / Haberler / NEÜ’de Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

NEÜ’de Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

NEÜ bünyesinde kurulan Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönetmeliği dünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Her iki merkez de alanında önemli çalışmalara imza atacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönetmeliği dünkü 29964 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliklerle birlikte Konya özelinde Türkiye’ye fayda sağlayacak iki önemli merkezin çalışmaları da başlamış oldu.

OTİZMLİ BİREYLERE FAYDA SAĞLAYACAK 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayınlanan yönetmelik 4 bölümden oluşuyor. Yönetmeliğin içeriğinde ise merkezin amacı ve faaliyetlerine, yönetim organı ve görevleri belirtiliyor. Merkezin müdürü, tercihen otizm spektrum bozukluğu ile ilgili alanlarda çalışan profesör veya doçent unvanlı tıp fakültesi veya eğitim fakültesi (özel eğitim bölümü) öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilecek. Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından otizm alanında, yoksa otizmle ilişkili alanlardan (ikisi eğitim fakültesi özel eğitim bölümü, ikisi tıp fakültesi ergen ve çocuk psikiyatrisi alanlarından) görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşacak.

 Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilecek.  Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınacak. Yönetim Kurulu gerekli hallerde aynı usulle olağanüstü toplanabilecek.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA DİKKAT ÇEKİLECEK

Merkezin gerçekleştireceği faaliyetler ise şöyle; “Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini yürütmek. Otizm spektrum bozukluğu alanında referans tanı, tedavi ve eğitim merkezi olmak. Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve eğitim ünitesi kurmak ve işletmek. Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili tüm alanlarda eğitim vermek. Otizm spektrum bozukluğunun nörobiyolojik, gelişimsel ve genetik temellerini araştırmak; yeni tanı ve tedavi olanakları geliştirmek üzere araştırma laboratuvarları kurmak. Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili eğitici eğitimi programları düzenlemek. Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Proje ve kaynak oluşturma çalıştayları düzenlemek. Tıp bilimleri ile eğitim ve mühendislik bilimleri arasında işbirliği ortamları oluşturmak ve ortak çalışmalar yürütmek. Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak ülke içinde veya ülke dışında araştırma geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılmak. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ile ilgili yeni model ve yöntemler geliştirmek, uygulamak. Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili aileleri ve toplumu bilinçlendirmeye dönük faaliyetlerde bulunmak.”

OTİZMLİ BİREYLER TOPLUMA KAZANDIRILACAK 

Merkezin faaliyet alanları ise oldukça fazla. Gerçekleştirilecek önemli faaliyetlerden bazıları ise şöyle: “Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek.

Merkez bünyesinde otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ve ailelerin erken dönem eğitimlerini yürütmek, devam edecek eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri için kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmak ve yürütmek. Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve laboratuvar araştırmalarını yürütmek veya ilgili birimlerce yürütülen araştırmaları desteklemek.Gerektiğinde diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile ortak (afiliye) sağlık ve eğitim hizmeti yürütmek. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitim-öğretimi ile ilgili model ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin topluma katılımını sağlayıcı etkinlikler yapmak. Merkezin amaçlarına uygun her türlü temel, klinik; bireysel veya disiplinler arası; akademik, bilimsel araştırma faaliyetinde bulunmak. Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili deneysel modeller oluşturmak ve deney hayvanı çalışmalarını yürütmek. Kongre, sempozyum, çalıştay gibi çalışmaları yürütmek.

Merkezin amaçlarına uygun konularda üniversite içinde, ulusal veya uluslararası yarışmalar düzenlemek ve/veya ödüller vermek.Otizm spektrum bozukluğu konusunda bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti vermek.”

KONYA’NIN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK 

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde kurulan İletişim Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nin yönetmeliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan yönetmelik 4 bölümden oluşuyor. Yönetmeliğin içeriğinde ise merkezin amacı ve faaliyetlerine, yönetim organı ve görevleri belirtiliyor.

ÜNİVERSİTE VE KONYA ADINA ÇALIŞMALAR YAPILACAK 

Yönetmeliğin 5. maddesinde merkezin amacı şu şekilde belirtiliyor: “Üniversite ve Konya adına iletişim araştırmaları, medya çalışmaları, tanıtım ve reklam çalışmaları yürütmek, Konya’da bulunan üniversitelerin iletişim ve halkla ilişkiler öğrencilerinin uygulamalı olarak eğitim almalarını sağlamak, yerel kültür ve sanat üzerine yapılacak çalışmaları yürütmek, desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili yayınlar yapmak, bu konuda araştırma yapan bilim insanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmaktır.”

KISA FİLMLER VE TANITIM FİLMLERİ HAZIRLAYACAKLAR

Merkezin faaliyet alanları ise 6. madde de belirtiliyor. İletişim Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nin gerçekleştireceği faaliyetler ise şöyle; “Çağdaş iletişim araştırmaları, medya çalışmaları, tanıtım ve reklam faaliyetleri yürütmek. Geleneksel ve yerel kültür ve sanat hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonları düzenlemek, destek vermek; konferans, sempozyum, panel ve seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek. İletişim ve halkla ilişkiler öğrencilerinin uygulamalı olarak iletişim teknik ve stratejilerini kullanmalarını sağlamaya dönük eğitimler yapmak. Ulusal ve uluslararası festivaller, etkinlikler, sergiler ve gösterimler düzenlemek, yarışmalar organize etmek, arşiv çalışmaları yapmak. Konya tarihi ve sanatı konusunda araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek. Üniversitenin ve Konya’nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak, konuyla ilgili kısa filmler ve tanıtım filmleri hazırlamak. İletişim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına katkı sağlamak.Sivil toplum örgütleri ile iletişim bağlamında işbirlikleri oluşturmak ve yürütmek.Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık yapmak ve koordinasyonu sağlamak. Merkezin kuruluş amacına, katkı sağlayacak diğer kurs, seminer, toplantı gibi etkinlikleri tertip etmek. Üniversite başta olmak üzere diğer kurumlara kurumsal iletişim ve medya konusunda danışmanlık hizmetleri sunmak. Kitle iletişim araçlarının kullanımı ve içeriklerin üretimi hakkında atölye çalışmaları yapmak, akademik gelişimlere dönük ulusal ve uluslararası uygulayıcıların katılacağı seminerler düzenlemek.İletişim alanında yapılan eğitim faaliyetleri doğrultusunda Farabi ve Erasmus programına bağlı akademisyen, idari personel ve öğrenci değişimleri gerçekleştirmek ve bu doğrultuda Avrupa Transfer Sistemi (ECTS) etiketi almak amacıyla çalışmalar yapmak. Merkezin kuruluş alanına uygun diğer çalışmaları yapmak.”

YURTİÇİ VE YURTDIŞI BURS TEMİN EDECEKLER

Yayınlanan yönetmelikte Yönetim Kurulu hakkındaki maddelerde, yönetim kurulunun beş kişiden oluştuğu belirtiliyor. Müdür ve müdür yardımcılarının aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirtilmiş. Müdürün önereceği 4 öğretim elemanı arasından iki üye Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek ve yönetim kurulu ayda bir defa toplanacak. Yönetim kurulunun görevleri şu şekilde belirtiliyor: “Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek, Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak, Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek,  Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak, Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek, merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı burs temin etmek.”

Kaynak: Konya Yenigün

Bunuda Okumalısın

Çocukta davranış bozukluğu ve öğrenilmiş otizm problemi nedir?

Kontrolsüz teknoloji kullanımının çocuğun gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, …