Ana Sayfa / Haberler / Dr. Güzen Eşsiz otizm’in, son yıllarda tıptaki önemli ilerlemelere rağmen önü alınamaz bir şekilde fazlalaştığını bildirdi.

Dr. Güzen Eşsiz otizm’in, son yıllarda tıptaki önemli ilerlemelere rağmen önü alınamaz bir şekilde fazlalaştığını bildirdi.

Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Güzen Eşsiz otizm’in, son yıllarda tıptaki önemli ilerlemelere rağmen önü alınamaz bir şekilde fazlalaştığını bildirdi. Türkiye‘de 68 çocuktan birinin otizmli olduğunu ifade eden Dr. Eşsiz ailelere, otizmden etkilenen çocukların beslenmeleri ve tedavilerine ilişkin bilgiler verdi.

Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Güzen Eşsiz, konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

Otizm; uzmanlara göre sindirim sisteminde başlayan, sonuçlarını beyinde gösteren, gelişimsel bozukluk çerçevesinde seyreden bir hastalıktır. Nitekim bu çocukların neredeyse tümünde mide ve bağırsak şikayetleri yaşanmaktadır.

Otizm artışındaki önemli nedenlerin başında sağlıksız, niteliksiz endüstriyel gıdaların ve çevresel faktörlerin geldiği belirtilmektedir.

Hepimiz hemen her kaynaktan çeşitli şekillerde ve miktarlarda toksik maddeleri alıyoruz; ancak sağlıklı isek ve yeterli metabolizmaya sahipsek bunları temizleyebiliyoruz. Aynı çevresel zararlıya (ağır metal, böcek ilaçları, tarım ilaçları, antibiotikler, enfeksiyonlar vb.. gibi) maruz kalınmasına rağmen her çocukta otizm tablosunun görülmemesi otizme yatkınlık sağlayan TEK GEN POLİMORFİZM’LERİNİN varlığı ile açıklanıyor. Burada talasemi gibi hastalıklarda görülen gen eksikliği ya da yapısal bozukluk yok, fakat genin karakteri bozuk ve idare ettiği enzim tembel çalışıyor. (otizm, alzheimer, multipş skleroz, şizofren, bipolar bozukluk yaşayan hastalar bu grubun içindedir.)

Son 50-60 yılda çevre ve gıda kirliliği nedeni ile otizmde patlama yaşanmaktadır. Otistik çocukların çoğu erken bebeklik çağında tümüyle normaldir. (6 ay ile 18 ay arası) Daha sonra hastalık belirtileri çıkmaya başlar ve sağlam çocuklar yavaş yavaş gerilemeye başlar. Buna REGRESİF OTİZM denmektedir.. PROGRESSİF OTİZM’de klinik belirtiler doğumdan itibaren görülür ve giderek ilerler.

OTİZMDE ERKEN TANI:

Doğumla başlayan progresif otizmde bebekler normal kolik şikayetlerinden ayırt edilebilen sıkıntılı bir dönem yaşarlar. Gece gündüz ağlayan, kötü kokulu gazı ve ileri dönemlerinde yeni doğan gelişmesine uymayan hareketleriyle farkedilebilirler.

Regresif otizmde ise:

1- Göz temasının olmaması
2- Konuşmanın gecikmesi veya hiç konuşamaması
3- Seslenildiğinde tepki vermemesi( işitmesi normal olmasına rağmen)
4- Kendi iç dünyalarında yaşamak istemeleri ve fiziksel temaslardan hoşlanmamaları ( kucağa alınca susması ve direnmesi)
5- Etraftaki nesnelerle ilgilenmemesi
6- Çoğu başını sallar, ellerini ve bacaklarınıda farklı şekilde kullanırlar. Kendi etraflarında dönüp(mevleviler gibi) ellerini çırparlar. Bu davranışlarının çoğu beyinde azalan kan akımını arttırmaya yöneliktir.
7- Genellikle çok agressif ve saldırgan olabilirler. Kendilerine ve ev halkına zarar verebilirler. Tehlike ve korku duygusu çoğunda yoktur.
8- Acıdan, sıcaktan ve soğuktan fazla etkilenmezler. Bunun temel nedeni sindirilmemiş proteinlerin-süt (kazein) ve buğday (gluten)in kana geçmesi ve beyinde morfin etkisi yapmamasındandır. Anlaşılacağı gibi çocukta küçük çapta bir morfin zehirlenmesi olayı yaşanmaktadır. Aynen morfinmanlar gibi bu maddeleri alamadıkları zaman çıldırırlar.

Kaynak: Ajans Tekirdağ

Bunuda Okumalısın

Çocukta davranış bozukluğu ve öğrenilmiş otizm problemi nedir?

Kontrolsüz teknoloji kullanımının çocuğun gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, …