Ana Sayfa / Haberler / Binyamin Birkan Akademi (BBA) Resmen Duyuruldu

Binyamin Birkan Akademi (BBA) Resmen Duyuruldu

Prof. Dr. Binyamin Birkan tarafından duyurusu yapılan Binyamin Birkan Akademi Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı sloganıyla ortaya çıktı. BBA tarafından ABA (UDA) kapsamlı eğitim programı hazırlandığı bilgisine ulaştık. Türkiye’de otizm adına birçok çalışmaya imza atan Prof. Dr. Binyamin BİRKAN tarafından kurulan BBA akademi merakla bekleniyor.

Kimdir Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

1993 yılında Gazi Üniversitesi’nden Özel Eğitim dalında lisans, 1997 yılında yüksek lisans, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi’nden Özel Eğitim dalında doktora derecesi aldı. 1994–2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

Amerika’da bulunan ve kısa adıyla PCDI olarak bilinen Princeton Child Development Institute’de otizm spektrum bozuklukları üzerine eğitim aldı ve post doktora yaptı. 2006 yılında Özel Eğitim alanında doçent unvanı almış ve  Tohum Otizm Vakfı tarafından kurulan “Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu”’nda Eğitim Direktörü olarak görev yapmaya başlamıştır. Ayrıca Princeton Child Development Institute’nin yaygınlaştırma kolu direktörlüğü görevini de yürütmektedir.

Çeşitli üniversitelerde ders okutan Binyamin BİRKAN’ın bilimsel ilgi alanları arasında otizm spektrum bozukluğu olan çocuk, ergen ve yetişkinlerin eğitimi, uygulamalı davranış analizi ve davranış analisti yetiştirme yer almaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları, kitap ve kitap bölümleri, İngilizce’den Türkçe’ye çevirdiği kitapları, eğitim materyalleri ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. İngilizce bilen Binyamin BİRKAN evli ve üç çocuk babasıdır.

ABA (Applied Behavior Analysis) Uygulamalı Davranış Analizi Nedir?

Davranış analizi, bir davranış bilimidir. Deneysel davranış analizi, genellikle laboratuar ortamında insanları ve hayvanları inceler. Ancak uygulamalı davranış analizi, ev, okul ve iş gibi her ortamda, uygulanır ve toplumsal açıdan önemli olduğu için insan davranışlarını inceler. Örneğin, uygulamacı olmayan bir araştırmacı, yemek yeme davranışını araştırabilir çünkü yeme metabolizma için önemlidir. Uygulamacı olan bir araştırmacı ise yemek yeme davranışını araştırır, çünkü otizmli bir çocuk aşırı ya da çok az yemektedir.

Uygulamalı davranış analizi, davranışın doğal ortamda güvenilir bir biçimde ölçümünü hedefler. Sadece davranışta değişme olup olmadığını değil aynı zamanda kimin davranışının değiştiğini de araştırır. Çünkü insanlar laboratuar araçlarından farklı olarak, gözlem yapar ve veri toplar. Yapılan gözlemlerin güvenilir ölçümü uygulamalı davranış analizinde kritik bir unsurdur.

Analitik olmak, hedeflenen davranışı ortaya çıkarmaktan veya çıkarmamaktan sorumlu olan olayın (Uyaran), görevini gerçekten yerine getirmesini gerektirir. Analiz, belirli bir uyaran ile belirli bir davranışın üzerinde kontrol kurdurduğumuzda ya da ‘davranışın ortaya çıkmasını veya yok olmasını’ sağladığımızda gerçekleşmiş olur.

Uygulamalı davranış analizi, uygulamada değeri olan davranışlarda önemli ölçüde değişimi hedefler. Davranış değiştirmenin etkililiğiyle ilgili soruya genelde başka bir soruyla cevap verilir. Davranış ne kadar değişmeli? Bu soruyu davranışla mücadele eden kişilerin örneğin ailelerin, öğretmenlerin ve eğitimcilerin cevap vermesi gerekir.

Son olarak, uygulamalı davranış analizi genellenebilir davranış değişikliğini hedefler, bunun anlamı yeni davranış, zamana dayanıklı olmalı, birçok farklı ortamda ortaya çıkmalı ve diğer farklı davranışlara da yayılabilir olmalıdır. Genelleme daima dikkatlice programlanmalı ve bunun otizmli bireylerin eğitim sürecinde çok önemli bir unsur olduğu unutulmamalıdır.

Bunuda Okumalısın

Çocukta davranış bozukluğu ve öğrenilmiş otizm problemi nedir?

Kontrolsüz teknoloji kullanımının çocuğun gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, …