Ana Sayfa / Araştırma / Aman Dikkat! Evdeki Tartışmalar Çocukları Olumsuz Etkiliyor

Aman Dikkat! Evdeki Tartışmalar Çocukları Olumsuz Etkiliyor

Aile, duygularımızın oluştuğu ilk sosyal ortamdır. Kendimiz ve diğerleri hakkında ne gibi duygusal tepkiler vereceğimizi, bu duygularla ilgili düşüncelerimizi ve nasıl ortaya koyacağımızı aile içerisinde öğreniriz. Duyguların öğrenildiği bu ilk sosyal ortam olan ailede, çocuklara duygularını nasıl ifade edecekleri, nasıl düşünecekleri ve nasıl davranacakları doğrudan öğretilmez daha çok eşler arasındaki duygusal alışveriş bunun için model oluşturur. Yetişkinlerin çocuklarına gösterdikleri duygular, davranışlar, çocukların duygusal yaşamlarının bir çerçevesini oluşturur.

Çocuk için aile güvenin koşulsuz kabulün olduğu yerdir,tüm dünyanın temsili önce ailede oluşur bu sebeple ailede oluşan her durum çocuğun davranışlarına kişiliğine hatta yetişkin dönemdeki yaşantılarına sirayet eder.Durum bu denli önemli iken çocukların aile içinde gördükleri tartışmalar fiziksel ve psikolojik şiddet , ailede öfke kontrolünde zorlanma yaşanması çocuğun ruh durumunu olumsuz etkiler. Aile içinde yaşanan öfke ve saldırganlık içeren davranışlara çocuklar ya kendileri doğrudan maruz kalmakta ya da aile içinde ortaya çıkan şiddete tanık olmaktadırlar. Aile içi şiddet uygulayanların büyük bölümünün kendisi doğrudan şiddet gören çocuklar arasından değil, ana babaları arasındaki şiddete tanık olanlardan çıktığı yönünde görüşlerin olmasına karşın çocuklukta şiddet içeren davranışlara maruz kalan bireylerin yetişkinlikte ciddi davranış bozuklukları gösterdikleri de görülmektedir. Bu bireylerin aynı zamanda kendi çocuklarına daha çok öfke ve saldırganlık içeren davranışlar gösterdikleri ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda verilen açıklamalardan anlaşıldığı gibi, çocukların, gerek anne baba arasında ortaya çıkan öfke ve saldırganlığa tanık olmaları ya da aile içerisinde öfke ve saldırganlığa doğrudan maruz kalmaları, örselenmeleri durumunda, gerekse ebeveynlerin öfke ve saldırganlık nedeniyle boşanmaya karar vermeleri durumunda ortaya çıkan olumsuzluklardan doğrudan etkilendikleri söylenebilir.

Unutulmamalıdır ki çocuklar aile içindeki davranışı aynalarlar öfkeyi saldırganlığı doğuştan getirmez öğrenirler bu sebeple çocuk yetiştirirken onların ruh sağlığını korumak sevgiyle anlayışla onlara yaklaşmak şiddetsiz ortamlarda büyümelerini sağlamak çocuklara güven ortamı oluşturmak oldukça kıymetlidir.

Uzman Klinik Psikolog Pelin Su UZUN konu ile ilgili bilgiler verdi.

PELİN SU UZUN KİMDİR?

2010 yılında Haliç Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca; çok sayıda projede gönüllü olarak çalışmış, ayrıca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi K-2 Koğuşu’nda lisans dönemi boyunca staj yapmıştır.

Klinik Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans Eğitimini 2016 yılında Haliç Üniversitesi’nde bitirmiş “Klinik Psikolog” ünvanını ve master derecesini Tez Adı: ‘’Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastalarının Ebeveynlerinin Tükenmişlik Düzeyleri Ve Baş Etme Biçimlerinin; Çocukların Psikolojik Belirtileri Üzerine Etkisi Açısından İncelenmesi ‘’olan çalışmasıyla almıştır.

Özel Hümanite Psikiyatri Tıp Merkezinde Psiko-onkoloji alanında uzmanlık stajını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji biriminde tez çalışmasını yürüttüğü dönemde, ilgili birimde onkoloji hastası çocuk ve ergenlerle psikoterapi çalışmaları yürütmüş ailelerle de görüşmeler gerçekleştirmiştir.

2015 yılında İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika programı’nı Teorik-Pratik Eğitim ve Süpervizyon Eğitimini tamamlamış ve psikoterapi çalışmalarını gerçekleştirmiş. Yüksek Lisans eğitimi süresince Bilişsel Davranışçı (BDT) temelli psikoterapi eğitimi almıştır.

İstanbul’da Fen Bilimleri Dershanesi gibi eğitim kurumlarında ve özel eğitim merkezlerinde calışmış, psikolojik danışmanlık merkezlerinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi yapmıştır. Terapilerde ağırlıklı olarak, Bilişsel Davranışçı Model ve Sistemik Aile Terapisi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R), Stanford Binet gibi psikolojik değerlendirme araçlarından yararlanmaktadır.

Bunun yanında; Kısa Semptom Tarama Envanteri SCL 90-R Belirti Tarama Testi ve Porteus, Benton, Frostig Metropolitan ,Catell 2A, Catell 3A, Gessell, Peabody, Bender-Gestalt Good Enough AGTE,, Beier Cümle Tamamlama Testi, Benton Görsel Bellek Testi uygulama yetkinliğine sahiptir.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği(RPTD)’nin Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU İKİZ tarafından verilen 2 yıllık Rorschach Eğitimine devam etmektedir.

İş Deneyimi
2014
Fen bilimleri Dershanesi
Psikolog olarak, öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti, bireysel veli ve öğrenci görüşmeleri, bilişsel, sosyal-duygusal gelişim alanlarına ve okul olgunluğuna yönelik test uygulamaları, gelişim değerlendirme ve dikkat çalışmaları, zeka testleri uygulamalarını yürütmüş, öğrencilere mesleki ve psikolojik danışmanlık, ailelerine psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti vermiştir.

2014 -2015
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi K-2 Koğuşu –Stajyer Psikolog
Psikolojik durum değerlendirme görüşmelerinin yapılması, terapi ve test uygulamaları yapmıştır

2016
İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Birimi
Tez çalışması süresince Psikolog olarak kanser hastası çocuk ve ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmaları, aile danışmanlığı ve klinik değerlendirme, test uygulamaları yürütmüştür.

2016
Psikolog olarak Özel Hümanite Tıp Merkezinde Psiko-onkoloji alanında uzmanlık stajını tamamlamış ve bilimsel süpervizyondan geçmiştir.

İlgi Alanı
Kronik hastalıklarda psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir
Psiko-onkoloji alanında, kanser hastası çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikoterapi yapmaktadır.
Yetişkinlerde bireysel terapi, çocukluk ve ergenlik sorunları ile çalışmaktadır
Çift ve Aile danışmanlığı alanında çalışmaktadır.
Zeka ve Gelişim Testleri uygulamaları yürütmektedir
Bunun yanında; Depresyon, Kaygı bozuklukları, Davranış ve uyum problemleri gibi çeşitli psikolojik sorunlarla çalışmaktadır.

Uzmanlığı
Psiko-onkoloji
Çift ve Aile Danışmanlığı
Bilişsel Davranışçı Terapi

İhtisas alanları,Psiko onkoloji,Psikoloji,Aile Terapisi ve Pedagoji

Bunuda Okumalısın

Çocukta davranış bozukluğu ve öğrenilmiş otizm problemi nedir?

Kontrolsüz teknoloji kullanımının çocuğun gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, …